Om mig

Om mig

Jag heter Karin Croon och genom min bakgrund som ledare i över 25 år har jag haft många samtal om svåra saker. Jag är personalstrateg och diplomerad Steg1-terapeut inom KBT och har gått kurser inom motiverande samtal (MI,) parterapi, coaching, konflikthantering, svåra samtal, personligt ledarskap, stress och beroendeproblematik . Är certifierad Sorgehandledare vid Svenska Institutet för sorgbearbetning.

Jag har även arbetat en period inom barnomsorgen samt som begravningsrådgivare, och är certifierad borgerlig begravningsofficiant. Även inom NPF-diagnoserna har jag viss erfarenhet, främst inom ADHD och AST, Autismspektrat och är medlem i Attention.

Certifierad Handledare

Jag brukar beskrivas som förtroendeingivande, klok och lätt att prata med. I mitt privatliv har jag egen erfarenhet av det som livet för med sig som sorg, oro, glädje, beroende, sjukdom, skilsmässor, stress, karriär, terapi, barnbarn och mycket mer!

Jag är verksam både i Stockholm, Norrtälje och på Yxlan.

Välkommen att höra av dig!

Min vision

Till eftertanke av Søren Kirkegaard(dansk filosof) (1813 – 1855)

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna.

Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon.

Digitala samtal

Har du problem i form av tidsbrist eller har något funktionshinder som gör det svårt eller omöjligt att ta dig till en mottagning för att försöka rätta till problem som du upplever att du har så kan terapi eller coaching via Digitala samtal vara ett alternativ.

Boka en tid online

terapi eller coaching via Digitala samtal?