Mer information

  • Hem
  • /
  • Mer information
  • Samtalsterapeut, psykoterapeut eller coach?

Vad är samtalsterapi?

Samtalsterapi kan innefatta olika terapiformer som innehåller samtal. Samtalsterapi ges till människor som är friska men som vill prata med någon eller som vill utvecklas på något sätt.

Samtalsterapeuter är certifierade, diplomerade, ackrediterade eller auktoriserade från en privat utbildning. De kan utöva individuell terapi, parterapi och familjeterapi.

 

Psykoterapi får du oftast genom vården och omfattas då av högkostnadsskyddet. Men du kan också söka psykoterapeuter privat om vill ha hjälp med något.

Samtalsterapi utövas av samtalsterapeuter och ges till redan friska människor men som vill/behöver prata med någon.

Det kan vara allt från personlig utveckling till att du har ett problem på jobbet och vill prata om det. Samtalsterapi får du betala för själv.

Samtalsterapeut eller coach?

Samtalsterapi jobbar mer på djupet och mer med den inre världen än coaching. Samtalsterapin kan innefatta mycket prat om barndomen och livshistoria medan coaching fokuserar på nuet, målsättningar och framtiden.

I samtalsterapin får du lära känna dig själv och i coachingen får du hjälp att uppfylla ett mål.

Hitta rätt samtalsterapeut

Om du inte har drabbats av en psykisk sjukdom utan bara vill prata med någon kan du vända dig till en samtalsterapeut, som jag är.

Men om du exempelvis lider av depression, ångest, posttraumatisk stressyndrom, tvångssyndrom, borderline, psykos, ätstörning eller liknande ska du i stället vända dig till sjukvården och till en psykoterapeut.